จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานก่อสร้างกลุ่มอาคารคณะศึกษาศาสตร์

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
Calendar