จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการดูดจ่ายสารละลายพร้อมภาชนะที่มีช่องสำหรับ ดูดจ่ายสาร สำหรับใช้ในกล้องจุลทรรศน์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการดูดจ่ายสารละลายพร้อมภาชนะที่มีช่องสำหรับ
ดูดจ่ายสาร สำหรับใช้ในกล้องจุลทรรศน์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
Calendar