จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ
Calendar