จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศผู้ชนะ
Calendar