จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับ-ส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายฯ

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการเพื่อให้บริการขับรถรับ-ส่งอาจารย์ นิสิต บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพรถยนต์ในระยะก่อนและหลังการใช้งาน บำรุงรักษารถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar