จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จิราพร ศรีหนองเม็ก

ประกาศสาระสำคัญของสัญญา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดหอพักนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทราฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Calendar