จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยการสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2566

   ผู้ประกาศข่าว ศิริจันทร์ ชำนาญช่าง

ประกาศสาระสำคัญในสัญญา งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิทยการสารสนเทศ  ปีงบประมาณ 2566
เอกสารแนบ
Calendar