จัดซื้อจัดจ้าง

พฤศจิกายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อสารเคมีฯ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

งาน จัดซื้อสารเคมีป้องกันตะกรันและการกัดกร่อน 500 กิโลกรัม และสารเคมีสำหรับป้องกันจุลินทรีย์และตะไคร่น้ำ 500 กิโลกรัมในชุดระบายความร้อนและเครื่องปรับอากาศ  1 รายการ

 

เอกสารแนบ
Calendar