จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออวัยวะเทัยมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศผู้ชนะ
Calendar