จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เอกสารแนบ
Calendar