จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่างานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วัลย์ลิดา ไข่มุกข์

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่างานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ชนิด All In One จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

 

เอกสารแนบ
Calendar