จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

   ผู้ประกาศข่าว ชญาภา เรียบเรียง

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

 

 

เอกสารแนบ
Calendar