จัดซื้อจัดจ้าง

ตุลาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจผู้ป่วยด้วยเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า MRI จำนวน 11 เดือน

   ผู้ประกาศข่าว นุรักษ์ แซ่เตียว

เอกสารแนบ
Calendar