จัดซื้อจัดจ้าง

กรกฎาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานต่อเติมห้องน้ำอาคารพิบูลบำเพ็ญ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สุกัญญา โพธิ์นาค

เอกสารแนบ
Calendar