จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 4 จำหน่ายประเภท กาแฟสด และน้ำปั่นต่าง ๆ

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 4
Calendar