จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 3 ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม ยกเว้นกาแฟสดและน้ำปั่น

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 3
Calendar