จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 2 จำหน่ายอาหารประเภทเส้นหรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช้ข้าวแกงและ ข้าวหน้าต่าง ๆ

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 2
Calendar