จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่

   ผู้ประกาศข่าว วราภรณ์ สร้อยสน

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 3 ห้อง มีผู้ชนะการประมูล ตามรายละเอียดแนบ

ประกาศผู้ชนะ
Calendar