จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ ล็อคที่ 1 จำหน่ายอาหารประเภท ข้าวแกงและข้าวหน้าต่าง ๆ

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ล็อค 1
Calendar