จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอกเช่าพื้นที่ ดังเอกสารแนบ
Calendar