จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน จ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศประจำอาคาร 10 ปี เภสัชศาสตร์บูรพา

เอกสารแนบ
Calendar