จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าห้องเรียน 4 ห้อง

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน จ้างเหมาเดินสายไฟฟ้าห้องเรียน 4 ห้อง

เอกสารแนบ
Calendar