จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งาน จ้างเหมาซ่อมบำรุงหอระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

งาน จ้างเหมาซ่อมบำรุงหอระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ

 

เอกสารแนบ

 
 Calendar