จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ซื้อจอ LED Full Colour จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล 1 จอ

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ซื้อจอ LED Full Colour (จอประชาสัมพันธ์ดิจิตอล) 1 จอ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ
Calendar