จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเล่าข่าวกิจกรรมเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อการเล่าข่าวกิจกรรมเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar