จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ อาคารศรีนครินทร์ ชั้น 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว พงษ์ศักดิ์ อุโมง

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงาน

รูปแบบรายการ

รูปแบบรายการ PlanAir

รูปแบบรายการ PlanLight

ตารางแสดงวงเงิน
Calendar