จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาตกแต่งสถานที่่จัดงาน โครงการเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมาตกแต่งสถานที่่จัดงาน โครงการเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar