จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของ Time Higher Education World University Rankings โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ของ Time Higher Education World University Rankings โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar