จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาดาราในการจ้างจัดกิจกรรมเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว สาวิตรี ผาสุขเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาดาราในการจ้างจัดกิจกรรมเสวนาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ
Calendar