จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    วิทยาลัยนานาชาติ ประกาศประมูลขายทอดตลาด

   ผู้ประกาศข่าว สุทธิจิตต์ รอดผัน

- ประกาศเรื่องประมูลขายทอดตลาด (ดาวน์โหลดประกาศ)

- เงื่อนไขการขายครุภัณฑ์ของวิทยาลัยนานาชาติ (ดาวน์โหลดเงื่อนไข)

 




Calendar