จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงหลังคาคลุมอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงหลังคาคลุมอาคารสิรินธร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ
Calendar