จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำอาคารปฏิบัติการศิลปะ คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ผู้ชนะการเสนอราคา
Calendar