จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar