จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกวดราคาซื้อเครื่องระเหิดแห้ง Freeze Dry พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

รายละเอียดแนบ
Calendar