จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการอบรมงานถอดประกอบและบำรุงรักษาแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการอบรมงานถอดประกอบและบำรุงรักษาแขนกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar