จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar