จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 68 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อก้าอี้ห้องปฏิบัติการ จำนวน 68 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังเอกสารแนบ
Calendar