จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

   ผู้ประกาศข่าว หัสชา ศรีจินดา

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารแนบ




Calendar