จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ ๔ จำหน่ายประเภท กาแฟสด และน้ำปั่นต่าง ๆ

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ 4 จำหน่ายประเภท กาแฟสด และน้ำปั่นต่าง ๆ
Calendar