จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ ๓ จำหน่าย ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารแนบประกาศให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ ๓ จำหน่าย ขนมหวาน ขนมขบเคี้ยว ผลไม้ และเครื่องดื่ม  น้ำดื่ม
Calendar