จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ ๒ จำหน่ายอาหารประเภทเส้นหรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าวแกง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารแนบให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ล็อคที่ ๒ จำหน่ายอาหารประเภทเส้นหรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ข้าวแกง
Calendar