จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาคาร ล็อคที่ ๑ จำหน่ายอาหารประเภท ข้าวแกงและข้าวหน้าต่าง ๆ

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

เอกสารแนบประกาศ ให้บุคคลภายนอกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาคาร ล็อคที่ ๑ จำหน่ายอาหารประเภท ข้าวแกงและข้าวหน้าต่าง ๆ
Calendar