จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์ เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ

   ผู้ประกาศข่าว วิศรุจ พวงแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ ขอนำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาขึ้นเว็บไซต์

เรื่อง งานจัดซื้อเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ (Tabletop Freeze Dryer)

จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบ Calendar