จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ผู้ประกาศข่าว จารุวรรณ สดใส

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง
Calendar