จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม CO-SPACE industrial link

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

คณะโลจิสติกส์ ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก่าคณะโลจิสติกส์ ชั้น ๓ และพื้นที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (CO-SPACE industrial link)  ดังเอกสารแนบ
Calendar