จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว กฤดาอร จุนวิเชียร

เอกสารแนบ
Calendar