จัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน 2565

    คณะโลจิสติกส์ ประกาศข้อมุฃสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 26000BTU จำนวน 16 เครื่อง

   ผู้ประกาศข่าว นิสากร เตชะบุตรศรี

คณะโลจิสติกส์ ประกาศข้อมุฃสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 26000BTU จำนวน 16 เครื่อง ดังเอกสารแนบ
Calendar