จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

   ผู้ประกาศข่าว อทิตตยา จันทร์เทพ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
Calendar