จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ

   ผู้ประกาศข่าว อรอำไพ ศรีสุวรรณ

ประกาศผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่ตู้จำหน่ายสินค้าอัจฉริยะ จำนวน ๒ จุด ติดตั้ง จำนวน ๒ เครื่อง ณ อาคารเกษม จาติกวณิช และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังเอกสารแนบ 
Calendar