จัดซื้อจัดจ้าง

พฤษภาคม 2565

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำหรับงานวิศวกรรม จำนวน 23 เครื่องฯ

   ผู้ประกาศข่าว วนิดา ควรดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง สำหรับงานวิศวกรรม จำนวน 23 เครื่องฯ ดังเอกสารแนบ
Calendar